Sidan publicerades senast 2018-03-19
Logga ekonomi-info

   
Anna Elverheim  
Expert elektronisk fakturahantering, Hogia 

Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ARTIKLAR »   Artiklar 2018 »   Elektronisk fakturahantering förbättrar likviditeten »   

Elektronisk fakturahantering förbättrar likviditeten

De ekonomiska effekterna kan bli stora när fakturor hanteras och betalas för sent. Med elektronisk fakturahantering kan många av bekymren undvikas och Hogias e-fakturaexpert Anna Elverheim reder ut varför.

I en utredning om betalningstider i näringslivet anser 42 % av de tillfrågade företagen att betalningsförseningar har mycket eller ganska stor betydelse för likviditeten.  Utredningen visar också att i spåren av betalningsförseningar så ökar administrationen. För en tredjedel av de tillfrågade företagen så såg man att betalningsförseningarna har mycket eller ganska stor betydelse för den administrativa bördan i företaget.  I en digital värld där vi har effektiva, lättillgängliga systemstöd för att hantera både betalningar och fakturor helt elektroniskt så tycker jag att de siffrorna borde vara lägre.

Att försenade betalningar påverkade likviditeten var den mest framträdande effekten oavsett storlek på företagets verksamhet enligt utredningen. Men det är inte bara likviditeten som påverkas utan företag uppfattade också påverkan på lönsamheten, räntekostnader och möjligheten att öka antalet anställda. Här kan man dock se skillnader mellan mikroföretag och större företag där mikroföretagen inte upplevde de övriga effekterna lika negativt som större företag.

Manuell administration stor del i försenade betalningar

Närmare hälften av alla företag som valde att ange en orsak uppgav att anledningen till att fakturor blir betalda försent är bristfälliga rutiner, slarv, betalningsadministration som kräver långa betalningstider och likviditetsproblem. Orsaker som delvis kan avhjälpas med ett bra systemstöd och hjälp att sätta upp rutiner för ekonomiska processer i verksamheten.

Likviditeten är en viktig förklaring till varför mikro- och mindre företag betalar försent. Det är kanske inte så konstigt, eftersom att de flesta företag också avstår från att debitera dröjsmålsränta och förseningsavgift när en betalning uteblir. Till viss del handlar det om att kunderna helt enkelt utövar påtryckningar för att undvika dröjsmålsränta men nästan vartannat företag har avstått dröjsmålsränta och förseningsavgift för att inte riskera att förstöra sin affärsmässiga relation och i slutändan tappa sin kund. För mikroföretag så kan det räcka med att en stor kund inte betalar så kan man inte betala leverantörsfakturorna.

Ett kostnadseffektivt och enkelt sätt för företag att snabbare få betalt och förbättra sin likviditet är att använda sig av e-faktura. En e-faktura betalas ofta snabbare än en pappersfaktura och levereras mer eller mindre i realtid till mottagaren. Genom att använda sig av e-faktura så går det i större utsträckning att säkerställa att fakturan innehåller all nödvändig information som mottagaren behöver för att kunna skicka den på attest och betala fakturan. Vid e-faktura undviker man att fakturan tolkas eller manuellt matas in felaktigt hos mottagaren, för att sedan fastna i processen ute i ett attestflöde hos mottagaren till exempel och bli försenad till betalning på det sättet.

Ordning och reda ger kontroll och korrekta kostnader

För de allra flesta företag så finns det mycket att tjäna på att skapa ordning i det administrativa arbetet och minska på de bristfälliga rutinerna genom att implementera ett systemstöd för elektronisk fakturahantering (EFH). Att fakturorna går ut på attest i organisationen skapar delaktighet och synliggör företagets kostnader för medarbetarna. Många EFH system har också goda möjligheter att följa historiken och bakomliggande avtal så att det är enkelt för attestanterna att säkerställa att kostnaden är korrekt före attest och i vissa fall kanske också själva kunna kontera på till exempel projekt, konto eller resultatenhet. Detta underlättar också för att följa de krav som mottagare ställer på e-fakturor.

Den säkerhet och kontroll på fakturor och betalningar som ett EFH-stöd medför stärker relationerna till både kunder och leverantörer vilket får positiva effekter på lönsamheten. Många gånger kan ett stöd för EFH också innebära att bluffakturor undviks eller upptäcks lättare. Detta är några av de fördelar som ett systemstöd kan innebära.

I dag är det många företag som redan har ett stöd för EFH. Årligen genomför det oberoende företaget Inspectum analyser av marknaden för EFH, och mellan åren 2015 och 2016 låg ökningstakten för att införa stöd för EFH runt 35 % bland landets företagare. Den största ökningen sker i segmentet små- och medelstora företag. Andelen e-fakturor ökar också stadigt och förväntas få en rejäl skjuts i samband med att e-fakturadirektivet implementeras 1 april 2019, som vi har berättat om tidigare. Lagstiftningen av direktivet pågår just nu och kommer med stor sannolikhet att innebära att det blir obligatoriskt för leverantörer till offentlig sektor att skicka e-faktura. Har ditt företag ännu inte börjat hantera dina fakturor elektroniskt så är det hög tid att ta tag i det nu!

FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKELARKIV  
Artiklar 2019  
  Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Artiklar 2011  
Copyright © 1999-2019 Hogia


Tipsa en vän