Sidan publicerades senast 2017-06-13
Logga ekonomi-info
Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ORDLISTA »   Fast kostnad »   

Fast kostnad

Inledningsvis, inom företagsekonomi gör man skillnad på fasta kostnader och rörliga kostnader . Enkelt förklarat kan man säga att fasta kostnader inte påverkas av förändrad verksamhetsvolym. Ett exempel på en fast kostnad är lokalhyror. Rörliga kostnader däremot varierar med ändrad verksamhetsvolym, exempel på en rörlig kostnad är kostnader för materialinköp. Med verksamhetsvolym menas antal tillverkade enheter, antal sålda varor, antal kursdeltagare eller liknande. Rörlig kostnad per enhet är normalt oförändrad när verksamhetsvolymen ökar medan fast kostnad per enhet minskar. Naturligtvis påverkas de flesta fasta kostnader vid större volymförändringar.

Tre olika typer av fasta kostnader

Det är vanligt att skilja på tre olika sorters fasta kostnader:

    1) Helt fasta kostnader: kostnader som är de samma även när verksamheten står stilla, de kallas därför även för stilleståndskostnader. Dessa kostnader påverkas inte vid verksamhetens gällande kapacitetsgränser.

    2) Driftsbetingade fasta kostnader: kostnader som uppstår när verksamheten är igång men inte påverkas av volymökningar, till exempel belysning i lokaler. Kostnaderna finns inte när verksamheten står helt stilla.

    3) Halvfasta kostnader: kostnader som ökar trappstegsvis eller språngvis vid volymökning, till exempel vissa maskinkostnader. Halvfasta kostnader kan vara reversibla eller irreversibla. Om de är irreversibla minskar de inte om volymen minskar igen.

På engelska: fixed cost


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


Copyright © 1999-2019 Hogia


Tipsa en vän