Sidan publicerades senast 2017-06-13
Logga ekonomi-info
Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ORDLISTA »   Intäkt »   

Intäkt

En intäkt är en periodiserad inkomst. Det vill säga, inkomsten är fördelad till den eller de perioder som den faktiskt avser (till exempel då varan har levererats eller en tjänst har utförts). Inom redovisning är begreppet intäkt lika med den inkomst som ett företag har från sin normala affärsverksamhet, vanligtvis från försäljning av varor och/eller tjänster till kunder. För begreppet intäkter användas även ibland orden försäljning eller omsättning. Vissa företag får intäkter från räntor, royalties eller andra avgifter. Vinster eller nettoresultat innebär i de allra flesta fall totala intäkter minus totala kostnader under en viss period. Inkomsten redovisas som en intäkt först då tjänsten har utförts eller när produkterna/varorna som en viss faktura avser faktiskt har levererats. För att utveckla, en intäkt redovisas inte vid själva faktureringstillfället.

Intäkter i BAS-kontoplanen

På samma sätt som intäkter ses som en periodiserad inkomst kan även kostnader ses som en periodiserad utgift. I BAS-kontoplanen har intäkter kontoklass 3 och kostnader har kontoklass 5-7. Notera dock att vissa finansiella poster även har kontoklass 8.

Intäkt - för ideella organisationer
För ideella organisationer, benämns årliga intäkter bruttointäkter och inom ramen för dessa intäkter ingår donationer från privatpersoner och företag, stöd från myndigheter, intäkter från verksamhet i samband med organisationens uppdrag, samt inkomst från insamlingsaktiviteter, medlemsavgifter och finansiella värdepapper såsom aktier, obligationer eller fonder.

Skatteintäkter

Skatteintäkterna är den inkomst som en regering får från skattebetalarna.

På engelska: Revenue


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


Copyright © 1999-2019 Hogia


Tipsa en vän