Sidan publicerades senast 2017-06-13
Logga ekonomi-info
Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ORDLISTA »   Kalkylmässiga intäkter och kostnader »   

Kalkylmässiga intäkter och kostnader

De intäkter och kostnader som används vid kalkylering brukar skilja sig från intäkterna och kostnaderna i bokföringen, särskilt när det gäller hur de ska värderas och periodiseras samt vilka intäkter och kostnader som skall tas med. En orsak är att man i en kalkyl inte behöver ta hänsyn till de skattelagar och civilrättsliga lagar som man behöver i bokföringen. Företaget bestämmer själv hur värdering och periodisering skall göras samt vilka kostnader och intäkter som skall tas med.

Vid beräkning av kalkylmässiga kostnader

När man beräknar de kalkylmässiga kostnaderna brukar man, till skillnad från de bokföringsmässiga kostnaderna:

    1) Beräkna avskrivningarna enligt nuvärdesprincipen (återanskaffningskostnaden fördelat på den ekonomiska livslängden), alternativt räkna upp anskaffningsvärdet med lämpligt inflationsindex.

    2) Beräkna kostnaden för förbrukning av resurser (till exempel råvaror) enligt nukostnadsprincipen (återanskaffningskostnad), alternativt räkna upp anskaffningsvärdet med lämpligt inflationsindex.

    3) Ta med den så kallade kalkylräntan, det avkastningskrav som företaget har på sina investeringar. Ofta utgår man från den ränta man skulle ha fått om man placerat pengarna någon annanstans, till exempel i banken, gällande räntenivå för bankernas utlåning eller den avkastning som ägarna önskar, till exempel tidigare avkastning på eget kapital. Man kan även välja att ta hänsyn till eventuell inflation i kalkylräntan.

På engelska: n/a


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


Copyright © 1999-2019 Hogia


Tipsa en vän