Sidan publicerades senast 2017-06-13
Logga ekonomi-info
Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ORDLISTA »   Kassaflöde »   

Kassaflöde

Ett företags kassaflöde är flödet av inbetalningar och utbetalningar. För att ha koll på hur företaget mår är det vanligt att man gör en kassaflödesanalys i höjd med årsredovisningen. Analysen visar till exempel bolagets kapitalflöden, likviditet, långsiktighet och förmåga att dra på sig skulder.

Exempel på vad kassaflödesanalysen består av:

Löpande verksamhet = varulager, fordringar, kortfristiga skulder, årets resultat, avskrivningar.

Investeringsverksamhet = förvärv av materiella anläggningstillgångar och investeringsverksamheten.

Finansieringsverksamhet = nyemission, upptagna lån, amortering av skuld, utbetald utdelning, koncernbidrag.

Årets kassaflöde = summan av kassaflödeanalysens delar löpande, investering och finansiering.

Eng: Cash flow


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


Copyright © 1999-2019 Hogia


Tipsa en vän