Sidan publicerades senast 2018-12-19
Logga ekonomi-infoPeter Flemsjö

Produktägare, Hogia 

Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ARTIKLAR »   Artiklar 2018 »   Nordic Smart Government ska förenkla företagens administration »   

Nordic Smart Government ska förenkla företagens administration

För att underlätta vardagen för företag och myndigheter driver Bolagsverket, Skatteverket och SCB projektet Nordic Smart Government tillsammans med motsvarande myndigheter i Norden. I november bjöd myndigheterna in till dialogdagar i Stockholm och Göteborg för att påbörja samskapandet med programvaruleverantörer och andra privata aktörer på allvar. Hogias produktägare Peter Flemsjö deltar i arbetet och berättar här om bakgrunden till projektet.

En företagare lämnar i snitt in 114 rapporter i månaden. Det handlar bland annat om ekonomisk rapportering, finansiell information samt deklarationer och underlag till SCB, kreditupplysningsföretag och kommuner. Det är enorma mängder data som produceras varje dag. För att minska den administrativa bördan för alla parter och dra nytta av digitalisering och automatisering har de nordiska regeringarna startat projektet Nordic Smart Government.

Potentialen i digitalisering är stor

Grundidén är att ta tillvara på potentialen i digitaliseringen och göra digitala lösningar till en del av ett enda digitalt ekosystem. Konkret kan det innebära att företagens rapportering till myndigheter sker i realtid och att myndigheterna hämtar informationen i systemen snarare än att de skickas in till myndigheterna på traditionellt sätt. Information skall enkelt kunna utbytas mellan parterna inom såväl offentlig som privat sektor oberoende av vilket affärssystem som används.

Den samlade vinsten för företag och samhället i stort beräknas till miljarder. Företagen skall kunna fokusera på sin kärnverksamhet och inte lägga tid på kontakter med myndigheter, och myndigheterna skall bättre kunna återanvända data för olika samhällsändamål. Genom digitalisering och automatisering skapas mer hållbara lösningar.

Digital inlämning av årsredovisning ett första steg på vägen

Varje år skickas över en halv miljon årsredovisningar in till Bolagsverket via traditionell postgång. För en effektivare hantering öppnade Bolagsverket tidigare i år en e-tjänst för digital inlämning. Förutsättningen för att använda sig av tjänsten är att företag har en programvara som stöder filformatet med den internationella standarden XBRL. Den finansiella informationen kan då direkt överföras från företagens ekonomisystem till Bolagsverket. Det här är ett exempel på hur myndigheterna tar beslut om öppna standarder och digitaliserar tidigare pappersflöden. Det bygger fortfarande på det tidigare rådande synsättet att företag ska skicka in information till myndigheten, något som sannolikt kommer ändras i framtiden.

Små snabba steg

Sverige har som mål att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter och för att nå ända fram behöver vi skapa ett fungerande ekosystem där vi nu påbörjar resan genom att snabbt hitta de första tillämpningarna tillsammans. Vi vet ännu inte hur ekosystemet kommer att se ut. En tät dialog mellan oss privata aktörer och myndigheter ska ge oss bra förutsättningar att utveckla långsiktigt bra och hållbara lösningar som hjälper företag att utveckla sina verksamheter. Nu arbetar vi framåt i små snabba steg för att säkerställa att samtliga intressenter och all lagstiftning hänger med.

Läs mer om programmet här »

FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKELARKIV  
Artiklar 2019  
  Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Artiklar 2011  
Copyright © 1999-2019 Hogia


Tipsa en vän