Sidan publicerades senast 2017-06-13
Logga ekonomi-info
Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ORDLISTA »   Självkostnadskalkyl »   

Självkostnadskalkyl

Självkostnadskalkyl är en metod (till skillnad från bidragskalkylering ) för fullständig kostnadsfördelning. Självkostnadskalkylering används för att få reda på en produkts totala kostnader. Den stora skillnaden från bidragskalkyl är att man även tar hänsyn till samkostnader. Självkostnadskalkylering används främst för långsiktiga analyser och prissättningsbeslut.

Ytterligare förklaring av självkostnadskalkyl

Ett företag använder självkostnadskalkylering främst till att ge ett pålitligt underlag för prissättningsbeslut på längre sikt och för långsiktiga lönsamhetsbedömningar, (läs mer om lönsamhet ). När ett företag vill ta mer kortsiktiga beslut är det vanligare att man använder sig av bidragskalkylering . När man gör en självkostnadskalkyl får man fram sitt resultat på följande sätt:

Resultatet = totala intäkterna – totala självkostnaden

Då samtliga kostnader ingår i en självkostnadskalkyl behöver företaget använda sig av så kallade fördelningsnycklar, detta för att de indirekta kostnaderna ska kunna fördelas på kostnadsbärarna. De olika fördelningsnycklarna som används är följande:

MO – materialomkostnader
TO – tillverkningskostnader
FO – försäljningsomkostnader
AO – administrationsomkostnader

Olika typer av självkostnadskalkylering

Det finns några olika metoder för självkostnadskalkylering, och dessa är bland annat:

    1) Genomsnittskalkyl: där kostnaden per produkt beräknas genom att ta periodens totala kostnader och fördela dem på antalet tillverkade enheter. Metoden kallas även för divisionskalkyl.
    2) Normalkalkyl: där kostnaden per produkt beräknas genom att de fasta kostnaderna under perioden fördelas på normalt antal tillverkade enheter medan de rörliga fördelas på verkligt antal tillverkade enheter. Värt att poängtera, det är som oftast svårt att beräkna normalt antal tillverkade enheter.
    3) Påläggskalkylering: där man efter att ha fördelat de direkta kostnaderna fördelar de indirekta kostnaderna med hjälp av olika pålägg. Det kan till exempel handla om pålägg för materialomkostnader (MO), och / eller tillverkningsomkostnader (TO), och / eller försäljningsomkostnader (FO) och / eller administrationsomkostnader (AO).

På engelska: self costing


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


Copyright © 1999-2019 Hogia


Tipsa en vän