Sidan publicerades senast 2018-01-31
Logga ekonomi-info
Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ARTIKLAR »   Artiklar 2018 »   Vägledning för generationsskifte »   

Vägledning för generationsskifte

Vid ägandeförändringar i ett företag som innebär generationsskifte behövs bra vägledning. Här kommer tips och råd från en expert som ägnat flera decennier åt att hjälpa företagare med just generationsskifte.

Utan bra vägledning är generationsskifte det svårast som finns när det gäller ägandeförändringar. Det viktigaste är att välja rätt rådgivare som är insatt i tre viktiga ämnesområden om det ska falla väl ut; psykologi - juridik - ekonomi.

Här berättar Lage Wikstrand, auktoriserad redovisningskonsult och rättsekonom, om sina erfarenheter av problematiken i generationsskiften de senaste 40 åren. Lage delar även med sig av sina råd för hur processen kan göra alla parter till vinnare.

Välj företagsrådgivare som är insatt i psykologi, juridik och ekonomi

Psykologin är den viktigaste faktorn, då det i de allra flesta fall är flera barn som är involverade. Ingen som lämnar ett ägande som upparbetats under en livstid önskar skapa dåliga relationer mellan sina egna barn. En rådgivare som inte tar allvarligt på denna sak kan misslyckas med sitt uppdrag. Det finns en särskild orsak till detta som få beaktar. Det är nämligen så att vissa saker i en familj är tabu, det är något som hänt i förtiden som aldrig diskuteras, men kommer upp till ytan om någon känner sig överkörd. Därför måste man som rådgivare tala med var och en enskilt för att få kunskap, som då kan kompenseras i det slutliga avtalet utan att ämnet vidare berörs.

Juridiken är nästa sak att noggrant undersöka. Varför? Här är det den största faran att missa något som får stor betydelse i framtiden. Många avtal bryts på grund av undermåliga förutsättningar. Vad ingår och vad ingår inte i skiftet är väldigt viktiga faktorer. En vanlig fälla är att något avtal mot tredje man inte blivit färdigt på grund av olika omständigheter. Det måste upp till ytan och göras begripligt. Man får aldrig acceptera orden "det ordnar sig med tiden", för det finns inget som ordnar sig på det viset. Lika viktigt med avtalen är att tala om för de inblandade vad som ska ske om något går fel, ska det finnas någon form av återgång i avtalen. Vid gåva är det vanligt att gåvogivaren ställer vissa villkor, dessa måste vara realistiska och inte alltför hårda. Vill man ha kvar äganderätten inom familjen, är en fråga som inte är lätt att svara på. En duktig jurist kan hjälpa till och lösa dessa frågor. Det viktigaste är att alla förstår allt som behandlas i avtalen på begriplig svenska.

Ekonomin kommer på tredje plats. För att generationsskiftet ska bli lyckat måste samtliga parter i skiftet vara vinnare. Det får inte finnas någon förlorare. Med de instrument som finns kan alla bli vinnare. När en förälder överlåter en rörelse kan man kompensera övriga parter genom att man räknar fram olika värden som står i kontrast till varandra. Vidare kan de barn som inte blir mottagare av egendom bli kompenserade av ett förtida arvskifte. äH

Ett företag har många olika slag av värden; det kan vara bokfört-, skattemässigt och verkligt värde som ska utgör ett marknadsvärde som en tredje part är villig att betala, samt inte minst det känslomässiga värdet av att verksamheten fortsätter med ny innehavare. Vid ett generationsskifte är det viktigt att allt går till på ett juridiskt korrekt sätt och att skatten normalt minimeras, vilket gynnar både säljare som köpare.

Vänta inte för länge med generationsskiftet

Det är stor skillnad på att göra generationsskifte i aktiebolag kontra enskild firma. Likaså är det frågan om hur många arvingar som har intresse i själva uppgörelsen eller på ett eller annat sätt ska lösas ut. I mitt fall som varit sysselsatt mycket med dessa frågor har jag alltid haft som rättesnöre; att hur svårt det än är att lösa ett generationsskifte så ska alla inblandade vara nöjda. Jag brukar säga att när jag träffar dem efter 10 eller 20 år så ska de tänka på skiftet som något positivt. Det handlar inte bara om pengar, utan värdet av att vara överens inom en familj är mer värt än likvida medel.

Mitt råd är därför att inte vänta för länge med att börja förbereda skiftet till ny ägare. För alla dem som älskar sin verksamhet och går dit varje dag med öppna ögon känns det främmande att tänka i dessa banor. Tänk då på att känslan av att verksamheten fortsätter är ännu större och att vara medveten om att förr eller senare måste beslutet tas. Det gäller att vara frisk för att rätt beslut ska kunna fattas. Med rätt rådgivare som behärskar psykologi, juridik och ekonomi kan jag garantera att resultatet gagnar alla parter.

Sammanfattning

  • Börja genomförandet av generationsskiftet i god tid
  • Tänk på att psykologi spelar en stor roll under processen
  • Red ut alla juridiska frågetecken innan; prata och undersök alla slags scenario
  • Alla parter ska vara vinnare i affären, både ekonomiskt och känslomässigt

FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKELARKIV  
Artiklar 2019  
  Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Artiklar 2011  
Copyright © 1999-2019 Hogia


Tipsa en vän